Škola računovodstva

MM-crtica nova  Zašto pohađati obuku za računovodstvo?

Stičete praktično znanje, imate mogućnost za brže i bolje zaposlenje, bolje ćete razumeti računovodstvo i finansijske izveštaje, imaćete mogućnost praktičnog rada u više programa, kao i praktičan rad u firmama koje se bave potpuno različitim delatnostima, obrađivaćete vrste delatnosti firmi koje sami odaberete i, što je najvažnije, osposobljavate se da sami pokrenete sopstveni posao kao računovođa, a dobijate i jasne smernice kako se vaša edukacija ubuduće može kretati.

 

MM-crtica nova  Škola knjigovodstva

Kurs je kreiran tako da polaznici ovladaju gradivom koje im omogućava vođenje poslovne knjige u malim preduzećima i preduzetničkim radnjama koje vode dvojno ili prosto knjigovodstvo. Budite i vi osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga uz savremenu tehničku podršku i inovativne metode nastave.

 

Osnovne teme

· knjiženje poslovnih promena po klasama
· knjiženje u prostom knjigovodstvu
· zalihe trgovačke robe, gotovih proizvoda i materijalno knjigovodstvo
· obračun plata i knjiženje poreza i doprinosa
· knjiženje troškova
· vođenje KUF i KIF PDV evidencije, sastavljanje i knjiženje PDV prijave
· blagajničko poslovanje, obračun naloga za službeni put

 

Napredno računovodstvo

· računovodstvo stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava: 
  nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna ulaganja
· efekti na dobit i gubitak u finansijskim izvještajima,
· računovodstvo potraživanja i obaveza, računovodstvo kapitala
· završna knjiženja, izračunavanje poslovnog rezultata i knjiženje
  poreza na dobit, sastavljanje finansijskih izvještaja.

Posebni kursevi za administrativne radnike i menadžere.
Obuka za e-poslovanje.
Individualni časovi.
Praksa u računovodstvenoj agenciji.